Ympäristö
tarra
Ympäristö tarra  -  Ympäristö tarra  


Saksan ympäristövyöhykkeillä vaadittavien ympäristötarrojen käyttövelvollisuus myös ulkomaalaisilla! Ympäristötarran hankkiminen on suositeltavaa jo ennen Saksaan saapumista!

Saksan ympäristövyöhykkeillä vaadittavien ympäristötarrojen käyttövelvollisuus myös ulkomaalaisilla! Ympäristötarran hankkiminen on suositeltavaa jo ennen Saksaan saapumista!

Ajokiellon määrääminen kaupunkien ja kuntien ympäristövyöhykkeillä on ollut mahdollista Saksassa jo  01.03.2007 lähtien. Edellytyksenä on, että kaupunki tai kunta on merkinnyt kyseiset alueet ympäristövyöhykkeiksi.
Hienopölyn erityisesti vaarantamat alueet on määriteltävä "ympäristövyöhykkeiksi" merkillä  270.1 . Vastaavassa lisämerkinnässä on mainittu, mitkä ajoneuvot saavat ajaa alueelle ja minkälaisilla ympäristötarroilla.  Ympäristövyöhykkeen voimassaolo peruutetaan merkillä 270.2. 

Merkki 270.1
Lisämerkintä 270.1
Merkki 270.2

Ajoneuvot, joissa ei ole hienopölytarraa, eivät saa ajaa ympäristövyöhykkeellä, muussa tapauksessa uhkaa 80,00 euron, myös siinä tapauksessa, että ajoneuvon emissioarvot sallisivat alueella ajon . Tämä pätee myös kaikkiin ulkomailla rekisteröityihin ajoneuvoihin, kuten henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja linja-autoihin, samantekevää, ollaanko ajoneuvolla liikkeellä liikematkalla vai turistina.
Tästä syystä kaikkien autoilijoiden on suositeltavaa hankkia riittävästi tietoa ympäristötarrasta ja hankkia tarra ajoissa, mikäli he aikovat 01.01.2008 lähtien lähikuukausina ja vuosina ajaa Saksassa lukumäärältään jatkuvasti lisääntyville ympäristövyöhykkeille.

Ympäristövyöhykkeet Saksassa (kartta)