Ympäristö
tarra
Ympäristö tarra  -  Ympäristö tarra  


Saksan ympäristövyöhykkeillä vaadittavien ympäristötarrojen käyttövelvollisuus myös ulkomaalaisilla! Ympäristötarran hankkiminen on suositeltavaa jo ennen Saksaan saapumista!

Saksan ympäristövyöhykkeillä vaadittavien ympäristötarrojen käyttövelvollisuus myös ulkomaalaisilla! Ympäristötarran hankkiminen on suositeltavaa jo ennen Saksaan saapumista!

Ajokiellon määrääminen kaupunkien ja kuntien ympäristövyöhykkeillä on ollut mahdollista Saksassa jo  01.03.2007 lähtien. Edellytyksenä on, että kaupunki tai kunta on merkinnyt kyseiset alueet ympäristövyöhykkeiksi.
Hienopölyn erityisesti vaarantamat alueet on määriteltävä "ympäristövyöhykkeiksi" merkillä  270.1 . Vastaavassa lisämerkinnässä on mainittu, mitkä ajoneuvot saavat ajaa alueelle ja minkälaisilla ympäristötarroilla.  Ympäristövyöhykkeen voimassaolo peruutetaan merkillä 270.2. 

Merkki 270.1
Lisämerkintä 270.1
Merkki 270.2

Ajoneuvot, joissa ei ole hienopölytarraa, eivät saa ajaa ympäristövyöhykkeellä, muussa tapauksessa uhkaa 80,00 euron, myös siinä tapauksessa, että ajoneuvon emissioarvot sallisivat alueella ajon . Tämä pätee myös kaikkiin ulkomailla rekisteröityihin ajoneuvoihin, kuten henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja linja-autoihin, samantekevää, ollaanko ajoneuvolla liikkeellä liikematkalla vai turistina.
Tästä syystä kaikkien autoilijoiden on suositeltavaa hankkia riittävästi tietoa ympäristötarrasta ja hankkia tarra ajoissa, mikäli he aikovat 01.01.2008 lähtien lähikuukausina ja vuosina ajaa Saksassa lukumäärältään jatkuvasti lisääntyville ympäristövyöhykkeille.

Ympäristövyöhykkeet Saksassa (kartta)


The Blue Badge is coming! Environment Minister Special Conference decided the introduction in Germany!

At a special conference of Environment Ministers on 04.07.2016 the introduction of the Blue Badge was decided!
The Euro 6 badge or nitrogen oxide badge, should be introduced as soon as possible, at the latest in 2017. The corresponding necessary regulation which comes into force later this year, is almost complete.


The Special Conference of Environment Ministers decided on 07 April 2016 that the Blue Badge (nitrogen oxide badge) is to be introduced. For this to happen it is decided that smaller environmental zones are to be created in existing environmental zones in which only allowed vehicles to enter that bear the Blue Badge, according to the ideas of the Minister. Who then already has a blue badge, is no longer required to wear the Green Badge (Green Energy label).
Environment Secretary Flasbarth has spoken on the evening of 04/07/2016 after the Special Conference of Environment Ministers of the federal states, since the subject nitrogen oxides becomes pressing in the wake of the VW scandal. In his opinion, almost all the necessary preparations for the introduction of the badge and the special environmental zones are as good as finished. The early implementation is good to go. An introduction yet in 2016 is like.

This looks according to the opinion of Green-Zones.eu like an introduction by the end of 2016!
Special focus is on the city's of Berlin, Köln, Aachen, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main, Stuttgart, München and Darmstadt. The senat of Berlin has adopted the proposal but the starting date is not known yet.The city's of Munich, Darmstadt and Wiesbaden will probably implement the new measures as soon they can enforce them.

Affected are all diesel vehicle owners be the way that do not meet the exhaust gas standard Euro 6 (NOx max. 80 mg / km). This would impact more than 13 million diesel vehicles. Only about 500,000 vehicles currently meet the Euro 6 norm requirements and they would consequently receive the blue badge instantly. These are mainly (but not all!) of the vehicles that are newly registered in 2015. Gasoline vehicles meet in almost every case, the Euro 6 standard.

Of course, the Blue Badge will be on sale here in our shop end of 2016. We will inform you in time! Actual informations in German and English here.